Aan de slag met kwaliteitsverbetering

Wil je gebruikmaken van GGZ Dataportaal om de kwaliteit van je zorg te verbeteren? Er zijn vier stappen die je moet doorlopen. Bij de uitvoering van elke stap vertellen we wat er van je verwacht wordt, zodat je snel aan de slag kan met het benutten van je kwaliteitsinformatie.

Kennismaking

De eerste stap is het kennismakingsgesprek met een van onze medewerkers. Dit kan telefonisch of we kunnen bij je langskomen. In het gesprek vertellen we meer over GGZ Dataportaal, inventariseren we de behoeftes van je organisatie, en delen we verschillende documenten met je die relevant zijn voor de samenwerking. Wil je een kennismakingsgesprek inplannen, neem dan contact met ons op via servicedesk@ggzdataportaal.nl

Samenwerking borgen

Heeft je organisatie de keuze gemaakt om samen te werken met GGZ Dataportaal, dan maken we afspraken met elkaar. Bijvoorbeeld over de verwerking van persoonsgegevens, de uitdrukkelijke toestemming van patiënten, het gebruik van GGZ Dataportaal en het delen van informatie met anderen. Deze afspraken leggen we vast in de samenwerkingsovereenkomst.

GGZ Dataportaal inrichten

Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bepaal je binnen je organisatie wie toegang krijgt en op welke wijze je de organisatiestructuur wilt zien in GGZ Dataportaal.
Hierbij geef je aan of je de gehele organisatie op één niveau wilt zien of volgens een bepaalde structuur, zodat jullie bijvoorbeeld ook kwaliteitsinformatie per locatie, afdeling en team kunnen raadplegen.

Daarnaast heb je als zorgprofessional de mogelijkheid om binnen GGZ Dataportaal een lerend netwerk te vormen met zorgprofessionals van andere zorgaanbieders. Samen met dit netwerk stel je wederom vast wie er toegang krijgt tot de kwaliteitsrapportages van het netwerk en op basis van welke structuur de rapportages geraadpleegd kunnen worden. Daarnaast spreek je af welke data gebruikt wordt voor de kwaliteitsrapportages (bijvoorbeeld alleen data over de zorgstandaard Depressieve stoornissen) en of de kwaliteitsrapportages anoniem of transparant zijn voor de deelnemers aan het netwerk.

Zorgaanbieders bepalen in hoge mate zelf welke gegevens ze willen delen en hoe ze die willen structureren. Om zorgaanbieders en leveranciers hierin te ondersteunen hebben we diverse documenten beschikbaar waarmee we de samenwerking vormgeven:

GGZ Informatiestandaard
Hier vind je een overzicht van de gegevens die worden uitgevraagd aan zorgaanbieders. Ook lees je aan welke specificaties ze moeten voldoen.
Akwa GGZ Codelijsten
Bij sommige gegevens in de informatiestandaard horen vastgestelde codes. Deze codes vind je in dit document.
Akwa GGZ XSD
We gebruiken Extensible Markup Language (XML) formaat om gegevens op een gestandaardiseerde manier te delen met GGZ Dataportaal. Met Akwa GGZ XSD kan je het XML bestand controleren voordat je het deelt.

Starten

In de laatste stap deel je jullie kwaliteitsinformatie op een veilige manier (periodiek) met GGZ Dataportaal via de Privacy Verzend Module (PVM) van ZorgTTP. Om kwaliteitsinformatie te kunnen versturen heb je een VECOZO certificaat nodig en heb je vooraf getoetst of het bestand waarin je kwaliteitsinformatie zit de juiste structuur heeft. Zodra het bestand bij GGZ Dataportaal binnen is helpen we je met een datakwaliteit-rapport om de kwaliteitsinformatie zo bruikbaar mogelijk te maken voor kwaliteitsverbetering. Vind je organisatie de data kwalitatief genoeg, dan verwerken we je bestand in GGZ Dataportaal en kunnen jullie aan de slag met het verbeteren van de zorg voor jullie patiënten.

Contact