Ondersteuning bij datagedreven leren

voor lerende netwerken

GGZ Dataportaal ondersteunt lerende netwerken in de ggz bij leren van data voor kwaliteitsverbetering in de praktijk. Lerende netwerken gaan vaak over de behandeling van een specifieke patiëntengroep, type behandeling of een thema in het organiseren van zorg. Afhankelijk van de doelstellingen, wensen en behoeften van het netwerk wordt in overleg bepaald welke dataverzameling en ondersteuning het beste past.

Netwerk Werkmonitor

In samenwerking met Kenniscentrum Phrenos verzamelt GGZ Dataportaal geaggregeerde organisatie- en regiogegevens over verschillende werkprogramma’s voor kwaliteitsrapportages. Uitkomsten worden gecombineerd gepresenteerd over een tijdsperiode én voor elke organisatie/regio afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Alle deelnemende organisaties en regio’s ontvangen zo elk kwartaal hun kwaliteitsrapportage. Deze gebruiken zij om te leren en hun werkprogramma bij te sturen en verbeteren.

Netwerk Voorkomen verplichte zorg

Voor het netwerk Voorkomen verplichte zorg wordt met procesgegevens inzicht gecreëerd in de mate waarin verplichte zorg wordt toegepast. Dit inzicht geeft ondersteuning aan organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. Ieder kwartaal verzamelt GGZ Dataportaal de gegevens van de 16 deelnemende organisaties. De kwartaalrapportage geeft inzicht in de eigen organisatie en de eigen organisatie wordt vergeleken met de opgetelde uitkomsten van alle deelnemende organisaties. De bevindingen worden elk half jaar besproken in netwerk-bijeenkomsten waarin met elkaar geleerd wordt.

Heeft jouw organisatie ook interesse in deelname aan het netwerk Voorkomen verplichte zorg? Neem dan contact op met Markus van der Burgh via m.vanderburgh@akwaggz.nl.

Netwerk Angst & Depressie

Het lerend netwerk Angst & Depressie werkt met gepseudonimiseerde data waardoor behandelproceskenmerken, behandeluitkomsten en patiëntervaringen gecombineerd kunnen worden. GGZ Dataportaal voert periodieke analyses uit die in bijeenkomsten met deelnemers besproken worden. Vervolgens kunnen de deelnemers zelf aan de slag in de praktijk om te onderzoeken of en hoe processen aangepast kunnen worden of beleid aangescherpt kans worden.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.