Over GGZ Dataportaal

GGZ Dataportaal ondersteunt kwaliteitsnetwerken binnen de ggz om van elkaar te leren. Deze netwerken kiezen hun eigen meetinstrumenten om de kwaliteit van behandelingen inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld voor het meten van afname van klachten, het verbeteren van het functioneren van de patiënt of patiënttevredenheid.

Via GGZ Dataportaal worden de uitkomsten van deze behandelingen gebundeld en verschillen inzichtelijk gemaakt zodat zorgprofessionals in een veilige omgeving van elkaar kunnen leren. In dit filmpje van 3 minuten geven we meer informatie over het verbeteren van de zorg met behulp van GGZ Dataportaal.

Toestemming en privacy patiënt

Patiënttoestemming
In GGZ Dataportaal worden gegevens van de behandelingen van patiënten gebundeld. Deze gegevens mogen alleen worden gedeeld als de patiënt daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven aan de zorgverlener. De zorgaanbieder moet de patiënt hiervoor om toestemming vragen en deze toestemming ook beheren. Onderstaande video kan de zorgverlener daarbij ondersteunen.

Akwa GGZ heeft daarnaast een korte en juridisch kloppende voorbeeld tekst gemaakt die zorgaanbieders kunnen gebruiken bij het vragen van toestemming aan de patiënt.  Hiervoor kun je terecht bij onze collega’s van de servicedesk.

Hoe waarborgen we samen de privacy van patiënten?

Pseudonimiseren zonder NAW-gegevens
Om inzicht te krijgen in het verloop van behandelingen is het nodig om de voortgang van patiënten te volgen. Het is echter niet nodig om te weten over welke patiënt het precies gaat, het is wel van belang dat alle gegevens van één persoon steeds aan dezelfde persoon worden gekoppeld.

Hierdoor is het niet nodig om NAW-gegevens te ontvangen en maken we enkel gebruik van een pseudoniem. Pseudonimiseren is een proces om persoonsgegevens te vervangen door versleutelde gegevens: het pseudoniem. Dit is een unieke code die gebaseerd is op het identificatienummer dat alleen bekend is bij de zorgaanbieder. Dit pseudonimiseren wordt gedaan door een gespecialiseerde externe partij, ZorgTTP.

De gegevens die worden getoond in rapportages van GGZ Dataportaal zijn niet herleidbaar tot één persoon omdat er alleen met geaggregeerde ofwel gebundelde gegevens wordt gewerkt. Het gaat om het resultaat van een groep, niet van een individu. Bovendien worden er alleen de resultaten getoond vanaf 10 trajecten.

Rechten van de patiënt
Een patiënt kan ten alle tijden zijn toestemming intrekken en bijvoorbeeld zijn gedeelde gegevens laten verwijderen of bevriezen. Dit is wettelijk geregeld in de AVG onder de zogenoemde rechten van de betrokkene.

Wil je meer weten over of help je hulp nodig? neem dan contact met ons op.

Behoefte van zorgprofessionals

GGZ Dataportaal biedt rapportages voor het vergelijken van behandeluitkomsten, patiëntervaringen en patiënt- en proceskenmerken. We sluiten voor deze rapportages aan bij de behoefte van zorgprofessionals door te rapporteren over de primaire scores van meetinstrumenten. Ook stellen we voor veel van de meetinstrumenten gestandaardiseerde scores beschikbaar om zorgprofessionals de mogelijkheid te bieden meerdere meetinstrumenten met elkaar te vergelijken.

Voor de verdere ontwikkeling van de rapportages en functionaliteiten gebeurt op basis van de behoefte van zorgprofessionals. Heb je als lerend netwerk van zorgprofessionals wensen voor nieuwe rapportages of functionaliteiten, dan horen graag van je. Hieronder vind je voorbeelden van rapportages.

Keuzevrijheid

Als zorgaanbieder bepaal je zelf of je gegevens deelt met GGZ Dataportaal, welke gegevens je deelt en hoe vaak. Je hebt de vrijheid om verschillende meetinstrumenten te delen, je organisatie terug te zien op de manier waarop jij dat wilt, en deel te nemen aan verschillende netwerken, zowel binnen als tussen zorgaanbieders.

Meer informatie over de gegevens die gedeeld kunnen worden, vind je in de GGZ Informatiestandaard.
Deze kun je opvragen bij onze servicedesk.

Aan de slag

Op deze pagina vind je beschreven welke stappen je doorloopt als je gebruik wilt maken van GGZ Dataportaal om de kwaliteit van je zorg te verbeteren.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.