Behandelproces- en patiëntkenmerken

GGZ Dataportaal koppelt uitkomstinformatie aan gebundelde behandel-, proces- en patiëntkenmerken en maakt zo inzichtelijk hoe een behandeling bij een specifieke groep patiënten werkt.

Het geeft bijvoorbeeld inzicht in het gemiddelde verloop van behandelingen, behandelintensiteit en haalt meer informatie uit meetinstrumenten door de weergave van subschalen. Ook kenmerken van behandelingen en patiënten kunnen gedetailleerd worden weergegeven.

Dit inzicht kan bijvoorbeeld helpen bij beleidskeuzes over op- en afschalen van zorg en het gesprek over kwaliteit tussen professionals ondersteunen. Ook kan dit inzicht helpen bij het gesprek met de patiënt om verwachtingen te schetsen over het gemiddelde verloop van een behandeling.

De ontwikkeling van rapportages en functionaliteiten gebeurt op basis van de behoefte van zorgprofessionals. Heb je als lerend netwerk, organisatie of zorgprofessional wensen, neem dan contact met ons op.

Flexibel ingericht

GGZ Dataportaal is flexibel ingericht doordat filters zijn toegevoegd die specifiek voor jouw netwerk of organisatie van belang zijn. Je bepaalt zelf welke meetinstrumenten, behandel-, proces- en patiëntkenmerken je wilt delen om terug te zien in jouw rapportages én op welk niveau jij je eigen organisatie terug wilt zien. Indien meetinstrumenten ontbreken die wel van belang zijn voor jou, dan kunnen wij deze toevoegen.

Keuze meetinstrumenten
Om als organisatie tot een keuze van meetinstrumenten te komen, is vaak een proces nodig met afstemming tussen kwaliteitsmanagers en ggz-professionals. Vervolgens kun je bepalen welke meetinstrumenten je terug wilt zien in jouw eigen dashboard of rapportages.

Dashboard voor jouw organisatie

GGZ Dataportaal biedt zorgorganisaties een dashboard voor de organisatie. Deze geeft direct inzicht in de generieke meetinstrumenten en proceskenmerken van de eigen organisatie. Voorbeelden zijn het in beeld brengen van functioneel herstel, ervaringen van cliënten en weergave van de klantreis van aanmelding tot afsluiting behandeling. De kwaliteitsfunctionaris wordt hiermee ondersteund bij beleidskeuzes, evalueren en kwaliteitsverbeteringen. Zorgorganisaties kunnen het dashboard ook onderdeel maken van hun gesprek met de cliëntenraad.

Bekijk hier hoe een dashboard voor jouw organisatie eruit kan zien.

Leren als een netwerk

Binnen een organisatie kunnen bijvoorbeeld FACT-teams of professionals die patiënten met angst behandelen verschillende indicatoren naast elkaar zien, om zo een compleet beeld van een patiëntgroep te krijgen. Ook biedt het inzicht in het verloop van behandelingen en daarmee inzicht over de ontwikkeling en het herstel van een patiëntgroep.

Voor netwerken van ggz-professionals biedt GGZ Dataportaal de mogelijkheid om te leren door rapportages te bieden waarin meetinstrumenten, behandel-, proces- en patiëntkenmerken van verschillende organisaties samenkomen. Zo kan bijvoorbeeld het netwerk angst en depressie samen leren en evalueren. In verschillende netwerken zijn cliëntvertegenwoordigers actief, ook zij kunnen betrokken worden bij de interpretatie van uitkomsten.

Verloop van behandelingen

Door het weergeven van alle metingen die zijn ingevuld tijdens behandelingen wordt het gemiddelde verloop van behandelingen inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht kan helpen bij beleidskeuzes over op- en afschalen van zorg. Ook kan dit inzicht helpen bij het gesprek met de patiënt om verwachtingen te schetsen over het gemiddelde verloop van een behandeling.

Bekijk hier hoe deze rapportage er in GGZ Dataportaal uit ziet.

Subschalen van meetinstrumenten

Een meetinstrument kan bruikbare subschalen bevatten die meer inzichten geven door gebruik van bestaande data. Zo heeft het meetinstrument BSI bijvoorbeeld 9 subschalen waaronder angst, depressie en somatische klachten. De OQ45 heeft naast een subschaal voor symptomatisch herstel ook 2 subschalen voor maatschappelijk herstel (interpersoonlijke relaties en sociale rol). Hiermee kan voor een groep patiënten, bijvoorbeeld patiënten met een angststoornis, inzichtelijk worden gemaakt op welke vlakken herstel achterblijft. Ook kan het inzicht geven in comorbiditeit.

Bekijk hier hoe de subschalen van de BSI worden weergegeven in een rapportage van GGZ Dataportaal.
Bekijk hier hoe de subschalen van de OQ45 worden weergegeven in een rapportage van GGZ Dataportaal.

Kenmerken van het behandelproces

Behandeluitkomsten en patiëntkenmerken kunnen afgezet worden tegen kenmerken van behandelingen, zoals behandel- en procesinformatie. Het inzicht in de werkelijk ingezette behandelminuten geeft een beeld van de behandelintensiteit en het verloop door de tijd heen. Ook een kenmerk als het wel of niet toepassen van e-health kan gekoppeld worden aan behandeluitkomsten.

Bekijk hier hoe werkelijk ingezette behandelminuten worden weergegeven in een rapportage van GGZ Dataportaal.

Uitkomsten van behandelingen

Door het weergeven van uitkomsten van behandelingen krijg je inzicht in het resultaat van de behandeling voor bijvoorbeeld een specifieke diagnose en door jou te filteren patiëntkenmerken. Primaire scores worden gerapporteerd zodat behandeluitkomsten goed aansluiten bij de praktijk. Daarnaast worden ook gestandaardiseerde scores gerapporteerd om uitkomsten van verschillende meetinstrumenten met elkaar te vergelijken als onderdeel van bijvoorbeeld een onderzoek.

 

Hoe verder?

Wil jij ook met GGZ Dataportaal werken? Kijk dan op deze pagina wat daar voor nodig is.
Heb je vragen over GGZ Dataportaal? Neem contact op met onze collega Cynthia Waanders-Peperkamp, zij kan je vragen beantwoorden in een online meeting en toelichten wat GGZ Dataportaal voor jouw organisatie kan betekenen.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.