Veiligheidsindicatoren

Elke GGZ-instelling is verplicht om gegevens aan te leveren over veiligheidsindicatoren aan Zorginstituut Nederland (artikel 66b van de Zorgverzekeringswet). Deze indicatoren zeggen iets over de veiligheid en kwaliteit van zorg binnen de instelling. Ze zijn een onderdeel van de prestatie-indicatorenset en van de transparantiekalender. Zij worden verzameld en openbaar gemaakt door Zorginstituut Nederland. De veiligheidsindicatoren zijn voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van belang om op een risicogerichte manier toezicht te houden op de geestelijke gezondheidszorg. Net als over verslagjaar 2017 worden over 2018 alleen veiligheidsindicatoren uitgevraagd. De andere indicatoren, effectiviteit en cliënttevredenheid, worden dit jaar niet uitgevraagd.

GGZ Dataportaal faciliteert dit jaar de uitvraag van de veiligheidsindicatoren. Je kunt veiligheidsindicatoren aanleveren vanaf 1 mei tot 30 juni 2019.

Bekijk hier de gehele indicatorenset: https://www.igj.nl/documenten/indicatorensets/2019/01/28/basisset-veiligheidsindicatoren-geestelijke-gezondheidszorg-verslagjaar-2018.

Wat moet je als instelling doen?

  1. Verzamel de gevraagde gegevens.
  2. Hanteer als leidraad de vragen in de pdf en vul deze vragen eerst op papier in voordat je de webenquête invult.
  3. Lever deze gegevens aan zodra GGZ Dataportaal is opengesteld. Het portaal is beschikbaar voor het aanleveren van veiligheidsindicatoren van 1 mei tot en met 30 juni 2019. De betreffende organisaties hebben rond 1 mei een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Mocht je geen uitnodiging ontvangen hebben, stuur dan een e-mail naar servicedesk@ggzdataportaal.nl of neem contact op met onze servicedesk via 030-3079270.

Contact