Aantrekkelijke datavisualisatie voor inzicht in kwaliteitsverbetering

Visualiseren

Jouw data afgezet tegen een gemiddelde van andere organisaties geeft nieuw inzicht voor kwaliteitsverbetering. Spiegelinformatie biedt standaard datavisualisaties voor organisaties én op maat gemaakte datavisualisaties voor netwerken.

Spiegelinformatie voor organisaties

Elk kwartaal inzicht in data van jouw instelling. Spiegelinformatie biedt ggz-instellingen kosteloos aantrekkelijke datavisualisatie van anonieme data van patiëntpopulatie, zorgproces en patiëntervaringen. De vergelijking met een zelfgekozen referentiegroep en alle gebruikers van Spiegelinformatie vergroot de waarde van bestaande samenwerkingsverbanden. Deze datavisualisaties helpen bij het monitoren van effecten van organisatiebeleid en verkrijgen van sturingsinformatie.

Heb je interesse in Spiegelinformatie voor jouw organisatie? Vul dan het contactformulier in.

Datavisualisatie op maat voor netwerken

Afhankelijk van de doelstellingen en behoeften van het netwerk wordt gezamenlijk bepaald welke op maat gemaakte datavisualisaties nodig zijn. De behoeften van een netwerk voor datavisualisatie kunnen veranderen door de tijd. De gebruikersraad van een netwerk bepaalt samen met GGZ Dataportaal welke informatie interessant is, welke visualisaties daarbij passen en hoe deze bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de praktijk. Met deze feedback- en ontwikkelcyclus hebben organisaties en netwerken zelf de regie over de ontwikkeling van hun dataverzameling en visualisatie. Lees meer over datavisualisatie voor netwerken.

Voorbeeld netwerk Voorkomen verplichte zorg
Voor het netwerk Voorkomen verplichte zorg wordt inzicht gecreëerd in de mate waarin verplichte zorg wordt toegepast. GGZ Dataportaal maakt voor elke deelnemer van het netwerk een rapportage met datavisualisaties waarin de eigen organisatie vergeleken wordt met alle deelnemers van het netwerk.

Voorbeeld netwerk Acuut psychiatrische hulpverlening
Het netwerk Acuut psychiatrische hulpverlening heeft op basis van de zorgstandaard Acute Psychiatrie een dataset bepaald om samen inzicht te krijgen in de acute keten. Met datavisualisaties worden verschillende thema’s zoals het aantal meldingen, tijdigheid van crisisbeoordelingen en de mate van thuis beoordelen, inzichtelijk gemaakt.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.