Inzicht in data voor kwaliteitsverbetering

In de ggz is veel data beschikbaar die met behulp van analyse en datavisualisatie inzicht kan geven in mogelijkheden voor verbetering van kwaliteit van zorg. GGZ Dataportaal ondersteunt de ggz bij het verzamelen, visualiseren en analyseren van data ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Afhankelijk van het doel en type data heeft GGZ Dataportaal diverse mogelijkheden voor het verzamelen van data.

Netwerken

GGZ Dataportaal adviseert netwerken bij het maken van keuzes over welke doelen te stellen en welke data daarbij in te zetten. Met data-analyse en aantrekkelijke datavisualisaties worden netwerken ondersteund bij het verkrijgen van inzichten. Voor bijvoorbeeld het lerend netwerk Inzicht in data verplichte zorg verzamelt GGZ Dataportaal de data. Deze wordt geanalyseerd en elke deelnemer ontvangt een eigen rapportage waarin de eigen organisatie ook wordt vergeleken met alle deelnemers van het netwerk.

Spiegelinformatie voor ggz-instellingen

Elk kwartaal inzicht in data van jouw instelling. Anonieme data van patiëntpopulatie, zorgproces en patiëntervaringen vergelijk je met een zelfgekozen referentiegroep of alle gebruikers van Spiegelinformatie. Voor patiëntervaringen vanuit de CQi is een vergelijking met landelijke cijfers mogelijk. De datavisualisaties helpen bij het monitoren van de effecten van organisatiebeleid en het verkrijgen van sturingsinformatie.
Demo Spiegelinformatie.

Workshops

Interesse in mogelijkheden van kwaliteitsverbetering op basis van data? Met workshops bieden we samenwerkingsverbanden een praktische verkenning naar mogelijkheden van kwaliteitsverbetering en de data die hier inzicht in kunnen geven.

Inzicht in openbare GGZ cijfers

Wat is er cijfermatig bekend over de schaalgrootte van de ggz? GGZ Dataportaal geeft inzicht in landelijke openbare data zoals aantal patiënten per diagnosegroep, wachttijden en type behandelaren. Ook patiëntervaringen vanuit de CQI worden gecombineerd weergegeven.
Openbare GGZ cijfers.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.