Beck Anxiety Inventory (BAI)

De Nederlandse versie van de Beck Anxiety Inventory (BAI) (2015) is een 21-item zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van angstklachten. Het meetinstrument is voor volwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar met een angststoornis. De lijst bestaat uit 21 beschrijvingen van angstsymptomen welke gescoord worden op een 4-puntsschaal (0-3) variërend van ‘helemaal niet’ tot ‘ernstig, ik kon het niet verdragen’. De score wordt berekend door de scores op de 4-puntsschaal op te tellen. De ruwe maximale totaalscore is 63 punten. Deze ruwe score wordt afgezet tegen een t-score. Er zijn geen gespiegelde items. Op basis van de totaalscore wordt een onderscheid gemaakt tussen minimaal angstniveau, lichte angst, matige angst of ernstige angst. De terugvraagperiode is een maand.

Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Angstklachten en angststoornissen
Download BAI-NL Handleiding via Pearsonclinical.nl
Bronvermelding:
  • Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R.A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.