Camberwell Assessment of Needs, short appraisal schedule (CANSAS)

Uitgangspunt bij het ontwikkelen van de Camberwell Assessment of needs (CAN) is het zichtbaar maken van het perspectief van de cliënt. Het gaat om het vaststellen van (zorg)behoeften van een cliënt, in de afgelopen maand.

In essentie moeten steeds twee vragen worden beantwoord:

  • Is er (op dit gebied) een zorgbehoefte: ja of nee
  • Wordt aan die behoefte voldaan: ja of nee.
  • Eerste vraag ‘ja’, tweede ‘nee’: er is een onvervulde zorgbehoefte.

De 25 items van de CANSAS gaan over: Huisvesting, voeding, zorg voor het huishouden, zelfverzorging, activiteiten overdag, lichamelijke gezondheid, psychotische symptomen, informatie toestand / behandeling, Psychisch onwelbevinden, veiligheid voor de persoon zelf, veiligheid voor anderen, alcohol, drugs, gezelschap, intieme relaties, beleving van seksualiteit, zorg voor anderen, elementair onderwijs/educatie, telefoon, vervoer, geld, uitkeringen, betaald werk, nevenwerkingen medicatie, zingeving.

  • Er zijn verschillende versies:
  • CAN: Camberwell Assessment of Needs. Dit is de oorspronkelijke versie. In deze versie wordt veel uitgebreider nagevraagd welke formele hulp cliënten krijgen, welke informele hulp en de tevredenheid met die hulp
  • CANSAS. Deze versie is korter dan de CAN. Van deze versie verschilt de lengte: 22 of 25 items.
  • CANSAS-P: CANSAS zelf invullijst; deze lijst is al een keer onderzocht op psychometrische kwaliteit in Nederland (van der Krieke et al. 2011); ervaringen met gebruik zijn er nog niet veel.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.