Mobility Inventory (MI)

De Mobility Inventory (MI) is een angstvragenlijst die de mate van vermijding meet, terwijl de patiënt alleen is of wanneer de respondent vergezeld wordt door iemand anders. De lijst omvat een reeks activiteiten of situaties die vaak worden vermeden door patiënten met paniekstoornis en agorafobie. Deze activiteiten zijn ondergebracht in categorieën, zoals winkels, grote open ruimten, reizen, een auto besturen of meerijden in een auto. De respondent dient aan te geven in hoeverre de situatie wordt vermeden. Ook wordt gevraagd om de vijf meest relevante situaties aan te kruisen. Tevens kan met de lijst de frequentie van paniekaanvallen worden gemeten. Ten slotte wordt de respondent gevraagd aan te geven wat de actieradius is waarbinnen hij/zij durft te reizen. De test bestaat uit vragen over plaatsen of situaties die in meer of mindere mate vermeden worden. Er wordt gescoord op een 5-puntsschaal van “ik vermijd het nooit = 1” tot “ik vermijd het altijd = 5”. De mate van vermijding wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van alle items. Er worden twee subschalen onderscheiden, namelijk vermijding alleen en vermijding wanneer de respondent begeleid wordt door een vertrouwde metgezel.

Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Angstklachten en angststoornissen
Download MI is verkrijgbaar via tijdschrift voor psychiatrie
Bronvermelding:
  • Chambless, D. L., Caputo, G. C., Jasin, S. E., Gracely, E. J., & Williams, C. (1985). The Mobility Inventory for agoraphobia. Behaviour Research and Therapy, 23, 35-44. Nederlandse vertaling: E. de Beurs, 1995
  • De Beurs, E. (1993). The assessment and treatment of panic disorder with agoraphobia. Amsterdam, The Netherlands: Thesis publishers.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.