Panic disorder Severity Scale (PDSS)

De Panic disorder Severity Scale (PDSS) is een vragenlijst voor het meten van de ernst van paniekstoornis en voor het monitoren van de resultaten van de behandeling. De PDSS-SR is de zelfrapportage vorm van de PDSS. De PDSS bestaat uit 7 items die gescoord worden op een 5-puntsschaal van 0 = geen (geen enkele of nooit) tot 4 = extreem (overweldigende en nagenoeg voortdurende symptomen, zeer invalideren). Het omvat items met betrekking tot paniekaanvallen en beperkte angstaanvallen (gelimiteerde symptoom aanvallen), angst vanwege paniek- en angstaanvallen, anticipatieangst, agorafobische angst en vermijding, vermijding van op panieksymptomen lijkende lichamelijke gewaarwordingen en beperkingen in werk en sociale contacten vanwege de klachten. De algemene beoordeling wordt gemaakt door een totale score, die wordt berekend door het optellen van de scores voor alle zeven items. De totale scores variëren 0-28.

Het doel van de schaal is te komen tot een maat voor de ernst van de DSM-IV symptomen van paniekstoornis met of zonder agorafobie. In het algemeen worden de beoordelingen gedaan voor de afgelopen maand, om zo een valide (stabiele) inschatting te verkrijgen van de paniekfrequentie en ernst van de paniek. De gebruiker mag ook een ander lengte voor de periode kiezen, maar de periode moet hetzelfde zijn voor alle 7 items.

Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Angstklachten en angststoornissen
Download PDSS via tijdschrift voor psychiatrie
Bronvermelding:
  • Shear, M.K. et al., 1992; Nederlandse vertaling: de Beurs, E. , 2002

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.