Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

Met de Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV) wordt aan de hand van gedragsbeoordelingen nagegaan in hoeverre kinderen kernsymptomen van sociaal- emotionele problematiek vertonen.

De vier clusters van sociaal- emotionele problematiek die de SEV onderscheidt zijn: aandachtstekort met hyperactiviteit, sociale gedragsproblematiek, angstig en stemmingsgestoord gedrag en autistisch gedrag. De SEV bestaat uit 72 vragen. De SEV wordt ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind. Vaak zijn dit ouders of leerkrachten.

Afname is geïndiceerd bij kinderen die druk, agressief, oppositioneel, angstig, depressief of stereotypisch gedrag vertonen of die ernstige communicatieproblemen hebben. Indien kinderen met een sociaal-emotionele problematiek geen goede begeleiding krijgen, lopen zij de kans later ernstige aanpassingsstoornissen te ontwikkelen. Tijdige onderkenning van de problemen is dan ook van groot belang. Afname van de SEV helpt bij het vroegtijdig opsporen van de kinderen met problemen en maakt het mogelijk om op tijd preventieve interventies in te zetten.

Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD – Angstklachten en angststoornissen – Autisme – Depressieve stoornissen
Leeftijdscategorie Jongeren
Bronvermelding:

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.