Somatoform dissociation Questionnaire (SDQ-20)

De Somatoform Dissociation Questionnaire-20 (SDQ-20) is een door Nijenhuis en anderen ontwikkelde 5-punts-zelfinvulvragenlijst (Nijenhuis 1999). De sdq-20 omvat 20 uitspraken die betrekking hebben op verschillende lichamelijke verschijnselen. De antwoorden worden gescoord op een Likert-schaal variërend van 1 (‘helemaal niet van toepassing’) tot 5 (‘heel erg van toepassing’). De minimumscore is 20 en de maximumscore is 100.

Het invullen van de sdq-20 vergt ongeveer 5 à 10 minuten. De sdq-20 is een maat voor het concept somatoforme dissociatie. Dit concept is gebaseerd op de veronderstelling dat dissociatie betrekking heeft op zowel psychologische als somatoforme componenten van ervaringen, reacties en functies. Somatoforme dissociatie is gedefinieerd als lichamelijke symptomen die een somatische aandoening suggereren en optreden na reactivatie van bepaalde dissociatieve toestanden. Hierbij gaat het om symptomen die door Nijenhuis worden aangeduid als negatieve dissociatieve verschijnselen (analgesie, anesthesie en verlies van motorische controle) en positieve dissociatieve verschijnselen (wisselende voorkeuren van smaak en reuk, pijn, somnambulisme en delirium).

Indicator Functioneel herstel
Kwaliteitsstandaard Dissociatieve stoornissen
Download Via http://www.enijenhuis.nl/

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.