Zelfbeoordelingsvragenlijst voor Kinderen (ZBV-K)

De Zelfbeoordelingsvragenlijst voor Kinderen (ZVB-K) meet 2 angstconcepten door middel van 2 vragenlijsten. Het eerste angstconcept is toestandsangst en het tweede concept is angstdispositie. De beide concepten worden uitgevraagd met ieder 20 stellingen. Voor toestandsangts zijn de antwoordcategorieën ‘geheel niet, een beetje, tamelijk veel en zeer veel’. Voor angstdispositie zijn dit ‘bijna nooit, soms, vaak en bijna altijd’. De ZBV wordt ingevuld door de persoon zelf. De lijst kan worden afgenomen vanaf een leeftijd van 12 jaar.

Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Angstklachten en angststoornissen
Bronvermelding:

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.