Hoe Vitaalpunt vragenlijsten inzet tijdens de behandeling en om te van te leren

Om behandelingen bij te sturen en te evalueren met de patiënt vraagt Vitaalpunt patiënten de RAND-36, BSI en CQi vragenlijst in te vullen. Ook aggregeren zij vragenlijsten om te leren en evalueren. Om nog meer behandelinzichten te krijgen wil Vitaalpunt ook de rapportages uit GGZ Dataportaal gebruiken. We spreken met Willemijn Dekker, directeur van Vitaalpunt, over het gebruik van vragenlijsten binnen de organisatie.

Hoe zetten jullie vragenlijsten in tijdens de behandeling en hoe helpt dit de patiënt?
“Afhankelijk van de diagnose, klachten en situatie van de patiënt worden vragenlijsten afgenomen. Hierbij worden de aanbevolen vragenlijsten uit de zorgstandaarden gevolgd. Wij nemen de vragenlijsten in ieder geval aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling af. En als het nodig is, nemen we ze vaker af.”

Vragenlijst als hulpmiddel tijdens de behandeling voor de patiënt
“De uitkomsten van vragenlijsten bespreekt de behandelaar tijdens de behandeling met de patiënt. Samen bekijken ze de uitkomsten van de vragenlijst en bespreken ze wat er goed en minder goed gaat. Indien nodig passen behandelaar en patiënt in samenspraak de behandeling aan. Door de vragenlijsten samen in te zien maken we de voortgang concreet voor de patiënt. Natuurlijk heeft de patiënt zelf al een gevoel bij hoe het gaat en de uitkomsten van de vragenlijst is daar een tastbare bevestiging van. Ik noem het houvast voor de patiënt.”

Hoe helpen vragenlijsten de professional om zorg te verbeteren?
“In patiëntbesprekingen kijken we gezamenlijk naar uitkomsten van vragenlijsten om daaruit te leren. Eerder hebben we binnen onze organisatie een jaar lang de dossiers van patiënten met een hoog behandelresultaat vergeleken met patiënten met een laag behandelresultaat en geprobeerd daar trends uit te halen. Dat was heel leerzaam. Een deel werd verklaard door individuele patiëntverschillen, maar we zagen ook bepaalde trends binnen onze zorgprogramma’s. We zagen bijvoorbeeld een verband tussen twijfel bij het vaststellen van het behandelplan en een laag behandelresultaat. Dit bleek met comorbiditeit samen te hangen en het bepalen welke stoornis als eerste behandeld moet worden. We hebben toen nieuwe richtlijnen voor comorbiditeit gemaakt, met behulp van bestaande protocollen en richtlijnen. Zo willen wij GGZ Dataportaal ook inzetten: inzicht verkrijgen en vervolgens samen bepreken hoe we dat punt aan kunnen pakken en verbeteren.”

Zetten jullie de vragenlijsten ook in om samen te leren?
“We bekijken en aggregeren alle vragenlijsten op organisatieniveau. Bij opvallende ontwikkelingen zoeken we naar verbanden, oorzaken en verbetermogelijkheden. Ook ons medewerkers tevredenheidsonderzoek zien wij als een indicator van onze kwaliteit van zorg.”

Hoe gaan jullie GGZ Dataportaal inzetten?
“Rapportages maken we nu vooral op organisatieniveau. Met de rapportages in GGZ Dataportaal willen we meer inzicht krijgen op teamniveau en in groepen patiënten met een bepaalde diagnose. We willen behandel- en patiëntkenmerken koppelen aan behandeluitkomsten en daarmee op basis van nieuwe inzichten leren en evalueren, om zo onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Eerder hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat een opgelegde verkorting van de behandelduur geen negatief effect had op de behandeluitkomsten. Hoe dit precies zit willen wij graag verder onderzoeken en meer inzicht in behandelintensiteit-en uitkomsten per patiëntgroep helpt daar enorm bij.  Als het mogelijk is om zorg af te schalen, is dat een mooie ontwikkeling. Dan kunnen wij nog meer patiënten helpen. Ook het bekijken van de losse vragen en subschalen binnen de CQi vragenlijst kan meer inzicht geven in mogelijke ontwikkelpunten.”

Wat zijn jullie wensen op het gebied van leren en evalueren?
“Het liefst willen we ook samen met andere, gelijkgezinde organisaties leren en evalueren. Samen heb je nog meer behandeluitkomsten van de ambulante ggz om van te leren en kunnen we de zorg voor onze patiënten nog beter maken.”

Hoe leggen jullie vragenlijsten en patiëntgegevens vast?
”Op dit moment zijn er nog drie verschillende portalen waarin patiënten hun gegevens invoeren en bekijken. Ondanks dat vullen onze patiënten de vragenlijsten goed in. Dat komt denk ik omdat we de vragenlijsten ook gebruiken tijdens de behandeling, patiënten zien hoe nuttig deze zijn. We gaan met een nieuw clientportaal werken waarin alle vragenlijsten geregistreerd kunnen worden. Daar halen we dan de gegevens uit die we uiteindelijk via een derde partij gepseudonimiseerd delen met GGZ Dataportaal. Het benoemen van pseudonimiseren bij het vragen van patiënttoestemming voor leren en verbeteren is heel belangrijk, omdat het juridisch net iets anders is dan anonimiseren. Voor de patiënt komt het op hetzelfde neer, want de gegevens zijn niet naar de patiënt te herleiden maar de manier van toestemming vragen aan de patiënt is wel anders.”

Over Vitaalpunt
Vitaalpunt is een behandelcentrum voor geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam en werkt met 27 psychologen, 2 psychiaters en 2 PMT-ers. Directeur Willemijn Dekker behandelt als GZ-psycholoog ook zelf een aantal patiënten per week.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.