Inzicht in het zorgproces met Spiegelinformatie

Spiegelinformatie geeft inzicht in verschillende aspecten van het zorgproces en is gratis beschikbaar voor ggz-instellingen. Inzicht in patiëntaantallen, wachttijden, afgesloten zorgtrajecten, behandelduur en -intensiteit maken het mogelijk om de effecten van beleid te monitoren en aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering te signaleren.

Vergelijk jouw organisatie met een zelfgekozen referentiegroep

Met Spiegelinformatie kunnen eigen organisatieonderdelen worden vergeleken. Ook is het mogelijk te vergelijken met het gemiddelde van een zelfgekozen referentiegroep of alle organisaties die gebruik maken van Spiegelinformatie. Waar zitten eventuele knelpunten in het zorgproces en welke verhoudingen zijn er in type consulten in vergelijking tot collega-instellingen? Vergelijk wachttijden, contactmomenten, consulten en type behandelingen van jouw organisatie met het gemiddelde van je eigen referentiegroep van ggz-instellingen. Hoe verhouden mogelijke verbeteringen voor jouw organisatie zich tot die van collega-instellingen? Door in gesprek te gaan met je referentiegroep kunnen instellingen van elkaar leren om het zorgproces te verbeteren.

Overzicht van aantal patiënten per zorgfase

Spiegelinformatie geeft makkelijk overzicht van aantal patiënten per zorgfase, en inzicht in het aantal gestarte trajecten, aantal trajecten in diagnostiek, aantal patiënten in behandeling en het aantal beëindigde trajecten. De combinatie van deze aantallen geeft snel zicht op instroom, doorstroom en uitstroom per kwartaal en laat zien waar eventuele knelpunten of onverwachte situaties zich voordoen. Zo kunnen effecten van interventies om bijvoorbeeld uitstroom te verbeteren, gemonitord worden. Veranderingen ten opzichte van het vorige kwartaal worden met signaalpercentages aangegeven.

Inzicht in behandelduur en -intensiteit

Door het gemiddeld aantal behandelminuten en consulten van afgesloten zorgtrajecten weer te geven ontstaat er inzicht in de intensiteit van de behandelingen en ingezette capaciteit. Door deze cijfers te vergelijken met gemiddelden van andere organisaties kunnen knelpunten binnen het zorgproces worden geïdentificeerd en kan de doorstroom van patiënten verbeterd worden. Inzicht in de behandelduur kan helpen bij het inschatten van beschikbare capaciteit, maken van een planning en toewijzen van middelen.

Bekijk de demo en neem contact op voor meer informatie

Bekijk de demo van Spiegelinformatie voor inzicht in patiëntpopulatie, het zorgproces en patiëntervaringen.
Meer weten over Spiegelinformatie of een demo afspraak plannen? Neem contact op met onze adviseur datagedreven leren Marjolein Zegers.

Ga naar de demo van Spiegelinformatie

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.