Inzicht in jouw patiëntpopulatie met Spiegelinformatie

Sinds april kunnen organisaties gebruik maken van Spiegelinformatie. Dit geeft inzicht in verschillende aspecten van het zorgproces en is gratis beschikbaar voor ggz-instellingen. Inzicht in de patiëntpopulatie, processen en patiëntervaringen maken het mogelijk om de effecten van beleid te monitoren en aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering te signaleren.

Met Spiegelinformatie kunnen eigen organisatieonderdelen worden vergeleken, en ook is het mogelijk te vergelijken met een zelfgekozen referentiegroep of alle gebruikers. Inzicht in de patiëntpopulatie geeft zicht op de hoeveelheid en type zorg die nodig is. Dit kan handvatten bieden voor bijvoorbeeld de inzet van personeel en daarmee het optimaliseren van kwaliteit van zorg.

Inzicht in patiëntpopulatie met zorgvraagtypering en diagnosegroepen

Spiegelinformatie biedt inzicht in de patiëntpopulatie van jouw instelling op basis van zorgvraagtypering en diagnosegroepen. Sinds de invoering van het Zorg Prestatie Model (ZPM) is het verplicht de zorgvraagtypering (ZVT) vast te stellen om de zorgbehoefte van een individu in kaart te brengen. Spiegelinformatie biedt de mogelijkheid om beter begrip te krijgen van de werking van de ZVT door deze op team-, afdelings-, of locatieniveau te bekijken. De spreiding over de verschillende typeringen en in welke mate behandelaren met hun keuze afwijken van de HoNoS+ bieden waardevolle inzichten voor sturing en grip op het zorgproces.

Door data over diagnoses te bundelen krijgt men inzicht in het aantal primaire diagnoses en in co-morbiditeit. Inzicht in de combinatie van ZVT en diagnose geeft organisaties een goed beeld van de huidige zorgzwaarte van hun patiëntpopulatie. Dit biedt aanknopingspunten om beleid te toetsen en capaciteitsplanning aan te passen.

Vergelijking binnen en buiten de organisatie

Een belangrijk aspect van leren van data is de vergelijking met andere organisaties. Interne vergelijking is interessant maar hoe doet jouw organisatie het ten opzichte van soortgelijke instellingen of partijen in dezelfde regio?

Zorginstellingen kunnen met Spiegelinformatie zowel binnen de organisatie onderdelen vergelijken én benchmarken met andere organisaties via zelfgekozen referentiegroepen. Door vergelijkingen te maken binnen en buiten de organisatie krijg je inzicht in eventuele afwijkingen die een aanknopingspunt kunnen zijn voor kwaliteitsverbetering.

Bekijk de demo en neem contact op voor meer informatie

Bekijk de demo van Spiegelinformatie voor inzicht in patiëntpopulatie op basis van zorgvraagtypering en diagnosegroepen.
Meer weten over Spiegelinformatie of een demo afspraak plannen? Neem contact op met onze adviseur datagedreven leren Marjolein Zegers.

 

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.