Inrichten van patiënttoestemming

Het inrichten van patiënttoestemming voor verschillende doeleinden is een uitdaging waar veel ggz-organisaties mee bezig zijn. Hoe formuleer je de vragen voor je patiënt, hoe en waar leg je de toestemming vast en hoe belast je de patiënt en behandelaar zo min mogelijk?  We spreken hierover met Joeri Blijleven, managementassistent bij zorgorganisatie Cirya en verantwoordelijk voor onder andere het EPD.

Overstap naar een nieuw EPD
“Binnenkort stappen wij over naar CIS, dit elektronisch patiëntendossier is speciaal voor ggz-instellingen gemaakt. Bij andere EPD- systemen konden wij niet al onze wensen kwijt, omdat de meeste systemen in de basis niet voor ggz-organisaties ontworpen zijn, maar voor andere type zorgorganisaties. Daar is dan bijvoorbeeld geen ruimte voor ggz-issues, zoals het automatisch versturen van vragenlijsten naar de cliënten of het vastleggen of er voldoende tijd door de regiebehandelaar is geschreven.”

Patiënttoestemming voor Leren en Verbeteren met GGZ Dataportaal
“Patiënttoestemming voor verschillende doeleinden leggen we nu handmatig vast, zodat we die straks met terugwerkende kracht in het nieuwe EPD kunnen invoeren. De toestemmingsverklaring voor GGZ Dataportaal sturen we sinds een jaar mee met het intakepakket dat elke patiënt thuis of op onze locatie ontvangt. Op deze toestemmingsverklaring kunnen cliënten aangeven of hun gegevens gepseudonimiseerd gedeeld mogen worden met Akwa GGZ of niet. Deze toestemmingsverklaring leveren ze in wanneer ze voor hun behandeling komen of ze sturen het op. Als de verklaring is vergeten, bellen we de patiënt ook nog even na met de vraag deze alsnog te lezen en in te vullen. Omdat het onderdeel is van het totale intakepakket, levert het de cliënt nauwelijks extra administratieve handelingen op.”

Registratie in EPD
In ons nieuwe EPD komt een blokje op de patiëntkaart met de tekst: ‘Uitgesloten voor aanlevering aan Akwa GGZ’. Deze wordt aangevinkt als de patiënt geen toestemming heeft gegeven. Zodra wij data genereren om te delen met GGZ Dataportaal, worden de gegevens van de betreffende cliënt automatisch uitgesloten.”

Formulering toestemmingsvraag
“We hebben ervaren dat het heel belangrijk is om duidelijk en vooral in begrijpelijke taal aan te geven wat het doel is. Juist ook het benoemen dat hun gegevens niet herleidbaar zijn én dat we de zorg voor hen als patiënt hiermee willen verbeteren, zijn van belang. We vinden dat we dat nu nog niet expliciet genoeg benoemen en zullen onze verklaring daarop aanpassen. Zo hopen we dat nog meer patiënten willen deelnemen, waardoor wij nog meer behandelinzichten verkrijgen en onze patiënten nog betere zorg kunnen geven. Akwa GGZ checkt voor ons of de toestemmingsverklaring voldoet aan alle juridische eisen.”

Leren met uitkomsten van vragenlijsten
“Wij verwachten dat de afgenomen vragenlijsten de professionals ondersteunen in het beter achterhalen van problematieken. Daarnaast willen we ook meer inzicht verkrijgen op welk gebied bepaalde groepen cliënten vooruitgang boeken en waar juist niet. Ook willen we evalueren of bepaalde behandelmethoden beter werken dan andere en welke patiënt- of proceskenmerken daarop van invloed zijn. ”

Over Cirya
Cirya is als ggz-organisatie actief in de regio Zuidwest Nederland en werkt met een team van 65 behandelaren.

Heb jij vragen over het inrichten van patiënttoestemming? Kijk dan hier.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.