Ruim tweederde van de ggz-professionals leert van data

In het online Panel van Akwa ggz met meer dan 950 ggz-professionals hebben 460 panelleden de enquête over leren en verbeteren in de praktijk ingevuld. Hoe gaat ‘samen leren en verbeteren’ in de praktijk en wat draagt de informatie uit data daaraan bij? Wat en hoe willen professionals leren? En welke bronnen gebruiken ze hiervoor?

Data ingezet als één van de informatiebronnen

Zorgprofessionals geven aan inzicht te wensen in de effectiviteit van de behandelverrichtingen, patiënttevredenheid en wanneer zij een behandeling moeten opschalen, afschalen of afsluiten. Vrijwel alle zorgprofessionals vinden dat data (enigszins) kan bijdragen aan dit inzicht. Data wordt als één van de informatiebronnen gezien maar niet als de enige of de belangrijkste. Meer dan tweederde van de zorgprofessionals geeft aan al te leren van data binnen het eigen team, de eigen instelling of met andere instellingen. Van de zorgprofessionals die dit nog niet doen is een deel hierin wel geïnteresseerd.

Aantekeningen én gebruik van vragenlijsten

Bijna alle behandelaren verzamelen zelf ook data. Meestal door aantekeningen van het gesprek te maken. Driekwart van de zorgprofessionals maakt gebruikt van vragenlijsten, deze gaan het vaakst over patiëntervaring en symptomatisch herstel. De helft van de organisaties maakt gebruik van informatie uit de declaratiecodes om te leren en verbeteren.

Belemmeringen

Zorgprofessionals ervaren belemmeringen bij het leren van data omdat het te veel tijd kost, de organisatie dit niet faciliteert of zij niet weten hoe dit moet. Een groot deel van de zorgprofessionals geeft aan hierbij ondersteuning te kunnen gebruiken in de vorm van dashboards om data te monitoren, scholing over hoe te leren van data en hulp bij het interpreteren en verzamelen van data.

Focusgroep-bijeenkomst

Voor meer inzicht in de enquête resultaten zijn aanvullend nog focusgroep-bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is dieper ingegaan op de enquête en is onder andere inzichtelijk geworden over welke specifieke onderwerpen zorgprofessionals meer willen leren, waar zij nog onvoldoende in gefaciliteerd worden en welke ondersteuning zij kunnen gebruiken. Akwa GGZ gebruikt de uitkomsten van de enquête en focusgroepen om datagedreven leren gerichter te kunnen ondersteunen. GGZ Dataportaal biedt hiervoor onder andere kosteloze workshops voor netwerken en mogelijkheden voor het monitoren van kwaliteitsbeleid met behulp van Spiegelinformatie.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.