Meetinstrumenten voor evalueren in de behandeling

Vragenlijsten

Om patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het van belang dat zorgprofessionals de behandeling samen met de patiënt en naaste evalueren. Hulpmiddelen voor evalueren worden meetinstrumenten genoemd. Deze meetinstrumenten zijn vragenlijsten die bestaan uit vragen over indicatoren als bijvoorbeeld functioneel herstel, patiëntervaringen of kwaliteit van leven.

Evalueren ter ondersteuning van de behandeling en Samen beslissen

Evalueren door het periodiek meten én bespreken van indicatoren tijdens het verloop van de behandeling ondersteunt zorgprofessionals, patiënten en naasten bij het gezamenlijk maken van keuzes. Bijvoorbeeld bij de start van de behandeling, de beoordeling over de aard en ernst van de klachten, de behandelkeuze, bij afronding van de behandeling of bij terugvalpreventie. Door uitkomsten te bespreken met de patiënt en naaste wordt het proces van Samen beslissen ondersteund.

Afbeelding van het zorgproces

Kies de juiste vragenlijst voor jouw patiënt en behandeldoel

In de Bibliotheek staan vragenlijsten die ingezet kunnen worden ten behoeve van evalueren. Afhankelijk van het behandeldoel en de intensiteit van de behandeling kies je samen met de patiënt de juiste indicatoren voor evaluatie. In de Bibliotheek kan je vragenlijsten vinden die passen bij de gekozen indicator(en) en kwaliteitsstandaard. Op GGZ Standaarden vind je bij elke zorgstandaard in het hoofdstuk Kwaliteitsindicatoren een gericht advies over de inzet van meetinstrumenten voor de betreffende kwaliteitsstandaard.

Ondersteunend bij kwaliteitsverbetering voor de organisatie

De uitkomsten van vragenlijsten die worden gedeeld en besproken in de individuele behandeling vormen ook de basis voor datagedreven leren en evalueren op populatieniveau. Door uitkomsten van vragenlijsten te combineren en analyseren binnen de eigen organisatie, samen met andere organisaties of binnen een netwerk kunnen waardevolle inzichten ontstaan om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Lees meer over leren van data binnen je eigen organisatie
Lees meer over data combineren en leren met andere organisaties

Vind het juiste meetinstrument voor jouw patiënt en behandeldoel

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.