Ondersteuning voor evalueren in de behandeling

Evalueren in de behandeling draagt bij aan goede zorg.  Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken hebben patiënt, naaste en behandelaar meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan er eerder in gezamenlijkheid worden besloten om indien nodig bij te sturen. Om evalueren in de behandeling te ondersteunen is er de online Evaluatieondersteuning: een hulpmiddel voor het bepalen van behandeldoelen, maken van een evaluatieplan en kiezen van vragenlijsten. Uitkomsten van vragenlijsten uit de individuele behandeling kunnen ook worden ingezet voor datagedreven leren en evalueren op populatieniveau.

Evalueren ter ondersteuning van Samen beslissen

Evalueren door het periodiek afnemen én bespreken van vragenlijsten tijdens het verloop van de behandeling ondersteunt zorgprofessionals, patiënten en naasten bij het gezamenlijk maken van keuzes. Bijvoorbeeld bij de start van de behandeling, de beoordeling over de aard en ernst van de klachten, de behandelkeuze, bij afronding van de behandeling of bij terugvalpreventie. Door uitkomsten te bespreken met de patiënt en naaste wordt het proces van Samen beslissen ondersteund.

Afbeelding van het zorgproces

Online evaluatieondersteuning

Om evalueren in de behandeling vorm te geven en behandeldoelen te bepalen is er de online Evaluatieondersteuning. Patiënt en behandelaar vullen de Evaluatieondersteuning samen in waarna een overzicht volgt met het evaluatieplan en tips voor het evaluatiegesprek. Ook geeft de Evaluatieondersteuning advies over passende vragenlijsten. Vragenlijsten helpen bij inzicht krijgen in wat wel en wat nog niet beter gaat. Deze informatie maakt snel duidelijk waar het evaluatiegesprek over kan gaan.

Het overzicht dat uit de Evaluatieondersteuning volgt, is te downloaden, aan te passen tijdens de behandeling en op te slaan in het EPD.

Kies de juiste vragenlijst voor jouw patiënt en behandeldoel

In de Bibliotheek staan vragenlijsten die ingezet kunnen worden ten behoeve van evalueren. Afhankelijk van het behandeldoel en de intensiteit van de behandeling kies je samen met de patiënt de juiste vragenlijsten Met een zoekfunctie vind je vragenlijsten die passen bij de gekozen indicator(en) en kwaliteitsstandaard. Op GGZ Standaarden vind je bij elke zorgstandaard in het hoofdstuk Kwaliteitsindicatoren ook een gericht advies over de inzet van vragenlijsten per kwaliteitsstandaard.

Ondersteunend bij kwaliteitsverbetering voor de organisatie

De uitkomsten van vragenlijsten die worden gedeeld en besproken in de individuele behandeling vormen ook de basis voor datagedreven leren en evalueren op populatieniveau. Door uitkomsten van vragenlijsten te combineren en analyseren binnen de eigen organisatie, samen met andere organisaties of binnen een netwerk kunnen waardevolle inzichten ontstaan om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Lees meer over leren van data binnen je eigen organisatie
Lees meer over data combineren en leren met andere organisaties

Vind het juiste meetinstrument voor jouw patiënt en behandeldoel

Vul de online Evaluatieondersteuning in of zoek in de Bibliotheek naar vragenlijsten die passen bij jullie behandeldoel(en).

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.