Bibliotheek

De Bibliotheek biedt een overzicht met vragenlijsten voor evalueren in de behandeling. Afhankelijk van het behandeldoel en de intensiteit van de behandeling kies je samen met de patiënt de juiste indicatoren voor evaluatie. In de Bibliotheek kan je vragenlijsten vinden die passen bij de gekozen indicator(en) en kwaliteitsstandaard.

Informatiekaarten over vragenlijsten

Voor 25 veelvoorkomende vragenlijsten zijn informatiekaarten met uitleg over de vragenlijst en gespreksondersteuning beschikbaar. Lees meer en download de informatiekaarten hier.

Active Engagement, Protective Buffering, and Overprotection (ABO)

De Active Engagement, Protective Buffering, and Overprotection (ABO) meet de manier waarop de partner omgaat met het feit dat de patiënt lichamelijke klachten heeft.
De ABO is een vragenlijst van 19 items om de manier waarop de partner omgaat met de lichamelijke klachten van de patiënt te meten. De items worden gescoord op een 5 puntsschaal. De vragenlijst wordt ingevuld door de patiënt. Er is ook een alternatieve versie beschikbaar in het Nederlands met 9 items.
Indicator Kwaliteit van leven
Kwaliteitsstandaard SOLK
Download ABO via https://nalk.info/portfolio_page/overzicht-vragenlijsten/

ADHD-Rating scale (ADHD-RS)

De ADHD-Rating scale (ADHD-RS), vraagt in 18 items het gedrag uit, een set vragen over gedrag in relatie tot aandachtstekort en een set in relatie tot hyperactiviteit en impulsiviteit.
De items worden gescoord op een 4 puntsschaal van ‘altijd of heel vaak’, naar ‘vaak’, ‘soms’ tot ‘zelden tot nooit’. De vragenlijst kan ingevuld worden door ouders/leerkracht of de jongere zelf en gaat over de afgelopen 6 maanden.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD
Leeftijdscategorie Jongeren
Bronvermelding:

ADHD-vragenlijst (AVL)

De ADHD-vragenlijst (AVL) is een instrumenten voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, waarbij gekeken wordt in welke mate aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.
De AVL bestaat uit 18 vragen, welke op een vijfpuntsschaal worden gescoord (0= het gedrag komt niet voor; 4= het gedrag komt zeer vaak voor. De beoordelaar geeft aan in welke mate er het afgelopen jaar bij het kind sprake was van de beschreven gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op stabiliteit.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD
Leeftijdscategorie Jongeren
Download AVL via uitgever Bonn Stafleu Loghum
Bronvermelding:
  • Scholte & Van der Ploeg (2005). Handleiding ADHD-vragenlijst. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Adult Self-Report Scale (ASRS)

De Adult Self-Report Scale (ASRS) is een vragenlijst die gebruikt wordt voor volwassenen met ADHD. De vragenlijst gebaseerd op de Composite International Diagnostic Interview van de WHO.
De vragenlijst bestaat uit 18 items, die worden gescoord op een 5 puntsschaal lopend van ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, ‘vaak’ tot ‘zeer vaak’. De vragenlijst wordt ingevuld door de patiënt zelf en gaat over de afgelopen 6 maanden.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD
Download Instructies Nederlands (Vlaams)
Bronvermelding:

Agoraphobic Cognitions Questionnaire (ACQ)

Agoraphobic Cognitions Questionnaire (ACQ) meet de frequentie van bepaalde gedachten of zorgen die men kan hebben tijdens paniekaanvallen. De vragenlijst bestaat uit veertien items, die worden beantwoord door een keuze te maken uit vijf antwoordmogelijkheden ("gedachte komt nooit voor" tot "gedachte komt voortdurend voor").
Er worden in het instrument twee subschalen onderscheidden: Zorgen over fysieke gevolgen ("Ik krijg een hartaanval") en angst met betrekking tot de sociale gevolgen van angst ("Ik ga me gek gedragen"). .
Bronvermelding:
  • Chambless, D. L., Caputo, G. C., Bright, P., & Gallager, R. (1984). Assessment of fear of fear in agoraphobics: The Body Sensations Questionnaire and the Agoraphobic Cognitions Questionnaire. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52, 1090 - 1097.
  • Bouman, T.K. (1995). De Agoraphobic Cognitions Questionnaire (ACQ). Gedragstherapie, 27, 69-72

Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM)

De Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM) is een 5-item zelfinvullijst ontworpen om de aanwezigheid en/of ernst van manische symptomen vast te stellen. De ASRM kan worden gebruikt bij opgenomen of ambulante patiënten om te screenen voor de aanwezigheid of ernst van manische symptomen voor klinische of research toepassingen.
Als de ASRM wordt gebruikt als maat voor effectiviteit van de behandeling, worden voor, tijdens en na de behandeling steeds de somscores met elkaar vergeleken. De Young Mania Rating Scale is de Altman Self-Rating Mania Scale versie voor adolescenten. De lijst bestaat uit elf multiple choice vragen waarbij de ernst van manische episodes onder jeugdigen in kaart wordt gebracht.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Bipolaire Stoornissen
Download Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM) Nederlands vertaling (ASRM-NL) via Kenniscentrum Bipolaire stoornissen Informatie en gespreksondersteuning
Bronvermelding:
  • Altman EG, Hedeker D, Peterson JL, Davis JM. The Altman Self-Rating Mania Scale. Biol Psychiatry. 1997 Nov 15;42(10):948-55. Nederlandse vertaling: J.W. Renes en R.W. Kupka, Altrecht GGZ, versie oktober 2009

Beck Anxiety Inventory (BAI)

De Nederlandse versie van de Beck Anxiety Inventory (BAI) (2015) is een 21-item zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van angstklachten. Het meetinstrument is voor volwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar met een angststoornis.
De lijst bestaat uit 21 beschrijvingen van angstsymptomen welke gescoord worden op een 4-puntsschaal (0-3) variërend van ‘helemaal niet’ tot ‘ernstig, ik kon het niet verdragen’. De score wordt berekend door de scores op de 4-puntsschaal op te tellen. De ruwe maximale totaalscore is 63 punten. Deze ruwe score wordt afgezet tegen een t-score. Er zijn geen gespiegelde items. Op basis van de totaalscore wordt een onderscheid gemaakt tussen minimaal angstniveau, lichte angst, matige angst of ernstige angst. De terugvraagperiode is een maand.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Angstklachten en angststoornissen
Download BAI-NL Handleiding via Pearsonclinical.nl
Bronvermelding:
  • Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R.A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897

Beck Depression Inventory-second editon (BDI-II)

De Beck Depression Inventory-second editon (BDI-II) meet cognitieve, affectieve, somatische en vegetatieve symptomen bij depressie. De BDI is een zelfrapportage-vragenlijst van 21 vragen die de mate van depressiviteit inventariseert.
Deze items meten de mate van hopeloosheid, prikkelbaarheid, schuldgevoelens en fysieke symptomen, zoals moeheid, slaapproblemen of gewichtsverlies in de afgelopen 2 weken. De BDI-II is ontworpen voor gebruik vanaf 13 jaar.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Bipolaire Stoornissen – Depressieve stoornissen
Download BDI-II is verkrijgbaar via Pearson clinical
Bronvermelding:

Body Cathexis Scale (BCS)

De Body Cathexis Scale (BCS) verschaft inzicht in de waardering van specifieke lichaamsdelen en lichaamsfuncties.
De patiënt vult de vragenlijst zelf in. Hoewel de BCS niet specifiek is ontwikkeld voor patiënten met eetstoornissen, meet deze vragenlijst de mate van ontevredenheid met het eigen lichaam (hoe lager de gemiddelde score, hoe groter de ontevredenheid met het eigen lichaam). Ook over eventueel niet voor de hand liggende lichaamsdelen of lichaamskenmerken (bv. lengte) geeft deze lijst informatie. Er zijn verschillende versies van deze lijst in omloop, een 5-puntenschaal die uit 46 items bestaat en een recentere 7-puntenschaal die uit 32 items bestaat. De 32 items bestaan uit 21 items over lichaamsdelen, 8 items over lichaamskenmerken en 3 niet te classificeren items die ook van belang zijn voor de lichaamswaardering (ademhaling, energieniveau en gezondheid).
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Eetstoornissen
Bronvermelding:
  • Baardman, I., & Jong, J.G. de (1984). Het meten van de lichaamswaardering: een verslag van het werken met de body cathexis schaal van Secord en Jourard. Bewegen & Hulpverlening, 1, 28-41.

Body Consciousness Questionnaire (BCQ)

De Body Consciousness Questionnaire (BCQ) meet de mate van lichaamsbewustzijn.
De Body Consciousness Questionnaire (BCQ) bestaat uit 15 vragen. Er is ook een alternatieve versie (BCQ_PB_alt) beschikbaar met 5 items. De verkorte versie is vertaald naar het Nederlands en meet de gevoeligheid voor lichamelijke sensaties.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard SOLK
Download BCQ via https://nalk.info

Niks gevonden

1

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.